Technologia

Horyzontalne przewierty sterowane to bezwykopowa metoda instalowania rur pod ziemią, wykonywana z wysoką dokładnością, z minimalnym wpływem na otoczenie. Podstawowe zalety wiercenia horyzontalnego, w porównaniu do tradycyjnych metod wykopowych, to niski wpływ na środowisko naturalne, krótki czas wykonania, brak konieczności odtwarzania powierzchni, możliwość prowadzenia prac w zurbanizowanym otoczeniu oraz stosunkowo niskie koszty. Przewierty poziome umożliwiają przeprowadzenie instalacji metodą bezwykopową wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe wykonanie odkrytego wykopu.

Przewiert HDD może być wykonywany zarówno na otwartej, niezagospodarowanej przestrzeni, jak i w gęsto zabudowanych centrach miast, pod drogami, nasypami kolejowymi lub rzekami. Główne sektory, które mogą czerpać korzyści z horyzontalnych przewiertów sterowanych to telekomunikacja, energetyka, wodociągi i kanalizacja​ oraz gazownictwo. Wiercenia horyzontalne doskonale sprawdzą się zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych, a także na obszarach o gęstej sieci wodociągów, kanalizacji, itp. Przewiert HDD jest rozwiązaniem umożliwiającym również pokonywanie gór i wzniesień.

Przewierty, wiercenie horyzontalne

Przewierty HDD dzieli się na trzy zasadnicze etapy. W pierwszym etapie następuje przewiert pilotażowy od maszyny w kierunku komory końcowej. Poziomy przewiert pilotażowy podlega ciągłej kontroli za pomocą systemu nawigacyjnego i może być korygowany. Sterowanie przewiertem horyzontalnym odbywa się za pomocą odpowiedniej płetwy nawigacyjnej. W drugim etapie odbywa się rozwiercanie wykonanego przewiertu pilotażowego za pomocą rozwiertaków o odpowiedniej średnicy. Na tym etapie urobek jest wypłukiwany, a powstały tunel stabilizowany za pomocą bentonitu. Rozwiercanie może być powtarzane kilkukrotnie, aż do osiągnięcia zamierzonego celu. W ostatnim etapie do żerdzi dołączany jest rurociąg po stronie komory końcowej i jest on wciągany w kierunku maszyny.