Horyzontalne przewierty sterowane

W ciągu ostatnich lat coraz bardziej popularne stają się przewierty sterowane, jako bezwykopowa metoda układania różnego rodzaju instalacji podziemnych. Liczba prac projektowanych pod technologię przewiertów w odróżnieniu od przecisków sterowanych rośnie z roku na rok, głównie dlatego, że cechuje się minimalną ingerencją w środowisko i pozwala na szybkie układanie instalacji. Metoda wykonywania przewiertów sterowanych jest coraz bardziej powszechna, między innymi ze względu na jej proekologiczny charakter, ale oczywiście nie tylko.

Przewierty sterowane w zdecydowanej większości wykonuje się pod przeszkodami naturalnymi i inżynierskimi, takimi jak drogi, tory kolejowe, rzeki oraz bagna. Przewiert sterowany zapewnia o wiele bardziej wydajną pracę niż klasyczne metody odkrywkowe, a koszty przeprowadzanych robót są porównywalne lub niższe.

Przewierty sterowane

Przewierty sterowane przez naszą firmę z Wrocławia są wykonywane na terenie całego kraju w nowoczesnej technologii HDD, która pozwala na skrócenie trasy przebiegu rurociągu poprzez ominięcie przeszkód terenowych. Przewiert sterowany podobnie jak przecisk wykonywany w technologii HDD pozwala nie tylko na zmniejszenie kosztów, ale również na uniknięcie ograniczenia ruchu pojazdów w trakcie przekraczania szlaków komunikacyjnych oraz naruszenia brzegów rzek czy wałów przeciwpowodziowych.

Przewierty sterowane przez firmę WTD z miasta Wrocław są realizowane szybko i niezawodnie, głównie na potrzeby telekomunikacji oraz prowadzenia instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.