Przewierty sterowane

Główne usługi świadczone przez firmę WTD Sp. z o.o. z Wrocławia obejmują przede wszystkim horyzontalne przewierty sterowane. Technika przewiertów sterowanych stanowi połączenie konwencjonalnych metod bezwykopowego pokonywania przeszkód inżynierskich i naturalnych, a stosowana jest najczęściej w przypadku kabli, a także przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych.

Dzięki nowoczesnej technologii HDD, nasze przedsiębiorstwo może w sposób szybki, tani oraz korzystny dla środowiska zrealizować przewiert i pokonać różnego rodzaju przeszkody, takie jak drogi, rzeki, bagna czy tory kolejowe rurociągami gazowymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi lub dla kabli telekomunikacyjnych.

  • Wciąganie rur PEHD i stalowych o średnicach do DN315
  • Jednostkowa długość przewiertu do 150m
  • Usługi na terenie całego kraju
  • Fachowa porada przed podjęciem zlecenia

Horyzontalne przeciski, przewierty sterowane – etapy procesu

Pierwszym etapem realizacji horyzontalnego przewiertu sterowanego jest wykonanie tzw. otworu pilotowego, wzdłuż wstępnie określonego profilu, zgodnie z którym można dokonać zmian azymutu oraz pochylenia w ten sposób, aby pozostać na wyznaczonej trasie. Po jego akceptacji ma miejsce rozwiercanie otworu pilotowego i wciągnięcie do niego rurociągu. Poprzez wciśnięcie w grunt żerdzi wiertniczych z jednoczesnym obracaniem powstaje właściwy przewiert.

Łatwość wykonywania przewiertów, a także niewielka powierzchnia terenu potrzebna do wykonania instalacji sprawiają, że technologia ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nasza firma realizuje przewierty sterowane pod drogami na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wrocław i okolic.